Cenník

Príplatky k cene a podmienky jadrového vŕtania

 • Kotva 1 ks/1,00 EUR (30,12 Sk).
 • Šikmé vŕtanie príplatok +10 % k základnej cene.
 • Zachytenie chladiacej vody +20 % k základnej cene.
 • Zabezpečenie zdroja chladiacej vody 18,00 EUR/deň.
 • Doprava na pracovisko 0,33 EUR/km.
 • Vŕtanie vo výške nad 1,5 m +10% k základnej cene.
 • Použitie elektrocentrály 8,50 EUR/h.
 • Vrt hlbší než 40 cm 15% k základnej cene.
 • Pri vŕtaní nad 40 cm hĺbky zarátavame 10,00EUR/hod/pracovník za vysekávanie jadra.
 • Pokiaľ sa pracuje vo výške viac ako 1,5 m objednávateľ zabezpečí plošinu príp. lešenie.
 • Prestoje nezavinené našou firmou 10,00 EUR/hod/pracovník.
 • Objednávateľ vopred vyznačí stred vrtu.
 • V cene nie je zahrnutá likvidácia vzniknutého odpadu.
 • Za prípadné škody spôsobené vŕtaním, napr. poškodenie inštalácií, navlhnutie konštrukcie, narušenie statiky konštrukcie a iné, zodpovedá objednávateľ v plnej miere.
 • Ak je nutné zachytenie jadra na druhej strane vrtu, alebo vody, účtujeme za 2 pracovníka 10,00 EUR/hod/pracovník za celý čas vŕtania.
 • Pre prácu je nutné zabezpečiť (napr. podopieranie dielcov, vymedzenie pracoviska), a tak isto potrebné ochránenie susediacich častí zabezpečuje objednávateľ.
 • Pokiaľ je potrebné pre transport našej technológie použiť žeriav alebo zariadenie, zabezpečuje tieto služby objednávateľ.
 • Zrušenie alebo presunutie termínu prác je možné najneskôr do 5-tich pracovných dní pred termínom prác inak budú zaúčtované poplatky vo výške 30% z výšky objemu predpokladaných prác.
 • Minimálna fakturovaná suma za odvedené práce je 70,-EUR + doprava.
 • Pri cene nad 120 € možná zľava.
 • Pri väčšom objeme prác cena dohodou.

Uvedené ceny sú bez DPH.

Napíšte námOdoslať